Органи

                                 Органите на Районна колегия на Български Зъболекарски Съюз  
                                                    /РК на БЗС/ гр. Смолян са:
                                                            
                                                       мандат 2021 г. - 2023 г.
 1. Общо събрание на Районната колегия;
 2. Управителен съвет на Районната колегия /УС на РК/;
 3. Контролна комисия на Районната колегия /КК на РК/;
 4. Комисия по професионална етика на Районната колегия /КПЕ на РК/.

         

                                   УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ /УС /:

 1. Д-р Емил Юриев Сариев - Председател на УС на РК, тел. 0888 278 645
 2. Д-р Митко Емилов Чолаков - Секретар на УС на РК, тел. 0876 898 919
 3. Д-р Мария Тодорова Янкова - Читакова - Зам.-председател на УС на РК
 4. Д-р Мария Петрова Клинчева - Зам.-председател на УС на РК 
 5. Д-р  Николай Красимиров Дилов
 6. Д-р Лидия Емилова Ашкова
 7. Д-р Мартин Бисеров Божанов
 8. Д-р Зорка Сашева Сарандалиева - Кръстева
 9. Д-р Кирил Сашев Сарандалиев
                                                 КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА /КПЕ /:
 1.  Д-р Мария Тодорова Янкова - Читакова - Председател на КПЕ на РК на БЗС, тел. 0889 491 732
 2. Д-р Бирсен Ердинчева Хасанова - Лазарова 
 3. Д-р Светла Фиданова Фурланска - Сариева
 4. Д-р Александра Иванова Димитрова
                                                    
                                                                       КОНТРОЛНА КОМИСИЯ / КК /:
 1. Д-р Мария Петрова Клинчева - Председател на КК на РК на БЗС, тел. 0888 544 161
 2. Д-р Владимир Стефанов Димитров
 3. Д-р Анатолий Митков Соколов 
 4. Д-р Слави Николаев Василев
 
 
                                                                     ДЕЛЕГАТИ ЗА КОНГРЕСИ:
 1. Д-р Емил Юриев Сариев
 2. Д-р Митко Емилов Чолаков
 3. Д-р Велин Алексиев Сариев
 4. Д-р Николай Красимиров Дилов 
 5. Д-р Кирил Сашев Сарандалие
 6. Д-р Зорка Сашева Сарандалиева - Кръстева

 

                                                                      РЕЗЕРВИ:
        1. Д-р Ганка Данева Радева
        2. Д-р Мартин Бисеров Божанов
        3. Д-р Александра Иванова Димитров
        4. Д-р Десислава Валериева Ловчалиева
 
 
 
 
 

 

 

.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.