20 март - Световен ден на оралното здраве

 

20 МАРТ

 

СВЕТОВЕН ДЕН НА ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ

 

 

20 март

 Ние, членовете на Световната дентална федерация (Word Dental Federation / FDI) на 20 март да отбелязваме Световния ден на оралното здраве. Над 1,5 млн. зъболекари от над 120 държави на този ден празнуват деня на здравето на устата. Световното мото е: " Зравите уста и тяло вървят ръка за ръка. Научете пациентите си как грижата за устната кухина допринася за цялостното здраве и благополучие."

  Тази година фокуса на празника ще бъде отбелязан тържествено в гр. Пловдив. Той е организиран съвместно с БЗС, Община Пловдив и Районна колегия на БЗС, гр. Пловдив.

   Спомоществуватели са компаниите " Астера" и "Пиер Фабър Оръл Кеър".

 

 

   Годината 2019 е наистина една много специална и за нас, за България и за град Пловдив, който като Европейска столица на културата и фокусира събития с широк обществен отзвук. Възможността да организираме и проведем този празник съвместно с Община Пловдив ни дава уникалният шанс - да бъдем ЗАЕДНО и " РЪКА ЗА РЪКА" - политика, култура, дентална медицина и да даряваме здраве, благополучие и по-добър живот, което само по себе си е важна част и от социалната политика на Община Пловдив. Ето защо и българското мото на събитието е " Здравето е култура. Здравето на устата е култура." На събитието ще присъстват видни общественици, ще има богата програма, ще се раздават подаръци и всичко изброено свързано с оралното здраве.

   Празникът започва на площад " Стефан Стамболов" пред Община Пловдив от 11:00 часа.

 

   Всички са поканени!

 

 

Срок за подаване на годишен отчет за образувани опасни отпадъци за отчетната 2018 г.

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с годишният отчет за образувани опасни отпадъци по ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 към чл.13, всеки лекар по дентална медицина е необходимо да подаде в Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС), гр. София.

 

1. Годишните отчети за отпадъци за отчетната 2018 г. се подават  до  ИАОС по установения до сега ред на хартиен носител в срок до 10 март 2019 г.

 

2. Годишните отчети се изготвят в два екземпляра, като единия се изпраща до ИАОС с обратна разписка, а втория остава на съхранение при лицата отговорни за изготвянето им.

 

3. Когато през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не се образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност.

 

4. Отчетите се изготвят по реда на Наредба № 1 от 04.06.2014 г.

Наредбата може да намерите на интернет страницата на ИАОС, където като отделни приложения са публикувани  образците на годишните отчети и са дадени допълнителни указания за предоставянето им в зависимост от извършените дейности с отпадъци:

 

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-1

 

5. Адрес:

 

Изпълнителна агенция по околна среда

отдел "Мониторинг на отпадъците"

1618, гр. София

бул. "Цар Борис 3" 136

Тел: 02/940 64 15

Факс: 02/955 90 15

 

 

! ОБРАЗЕЦ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА 2018 Г. МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ И В ОФИСА НА РК НА БЗС-СМОЛЯН!

Подкатегории

.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.