Указание между НЗОК и БЗС за прилагане на НРД 2016 за дентални дейности.

Уважаеми колеги,

 

Моля запознайте се с указанието между НЗОК и БЗС за прилагане на НРД 2016 за дентални дейности, във връзка с предоставената възможност от НЗОК за дистанционно отчитане и обмен на информация между изпълнителите на ИДП и РЗОК на фактури, спецификации, отчети и информация за обработените в информационната система на НЗОК електронни отчети на ИДП и в изпълнение на чл. 112, ал. 3 от НРД 2016 г. за денталните дейности, са определени видове електронни подписи, с които се подписват и подават през портала на НЗОК или чрез WEB услуга електронните отчетни документи на лекарите по дентална медицина (XML файл).

 

 

Указанието може да прочете и свалите от ТУК :

 

Подаване на електронен отчет към НЗОК!

Уважаеми колеги,

 

Информираме Ви, че отчета ще се подава изцяло електронно от 01 юли 2016.От 01.04.16г. до 30.06.16 г. ще бъде тестов период .Тук може да изтеглите  съкратената инструкция за електронно отчитане. 

 

 ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Подкатегории

.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.