Становище на г-н Лъчезар Чутурков - Адвокат на БЗС

Уважаеми колеги,

Запознайте се със становището от г-н Лъчезар Чутурков - адвоката на БЗС, във връзка със съставянето и връчването на актове на лекари по дентална медицина за нарушения по Закон за статистиката.

Становището може да изтеглите от: http://www.bzs.bg/stanovishta/StatistikataDentaMedika.pdf

 

Застраховка "Проф.отговорност на зъболекари"

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че застраховка "Професионална отговорност на зъболекари и медицински персонал"  за 2012 г. на членовете на РК на БЗС - Смолян е направена в ЗАД "ВИКТОРИЯ" Главна Агенция Смолян.

* Всеки застрахован член на Районна колегия на БЗС гр. Смолян, при сключване на други застраховки, предлагани от ЗАД "ВИКТОРИЯ", ще ползват следните отстъпки:

- Имуществена застраховка на стоматологичния кабинет

/ застраховка " Пожар и природни бедствия" /: 40 % отстъпка.

- Застраховка "Злополука" : 20 % отстъпка.

- Застраховка на имущество, собственост на стоматолозите

/ Застраховка " Пожар и природни бедствия" / : 40 % отстъпка.

Подкатегории

.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.