НОВО! Проверка на валидността на здравно осигурителните книжки!

Уважаеми колеги,

На сайта на НЗОК в раздел "Електронни услуги", "Анулирани здравноосигурителни книжки"може да проверите валидността на здравноосигурителните книжки на пациентите си.

Или чрез линка:

http://services.nhif.bg/NZOK_References/faces/healthBooks/healthBooksSearch.jsp

НАП! ПРОВЕРКИ!

Уважаеми колеги,


За пореден път Ви информираме, че Националната агенция за приходи (НАП) прави засилени проверки в лечебните заведения на лекарите по дентална медицина, по сигнали на пациенти. 
Във връзка с това, молим,всички членове на Районна колегия на БЗС гр. Смлян да прегледат счетоводните си документи.

Необходимо е амбулаторните журнали за работа с пациенти, амбулаторните листове по договор с НЗОК, компютърните Ви програми да бъдат изрядни.

Моля, издавайте фискален бон (от фискално устройство при лечебните заведения, регистрирани по Търговския закон), а при свободните професии - касова бележка (попълнена на ръка).
Задължително направете консултация със счетоводители, които обслужват практиките Ви. Напомняме Ви, че на сайта на БЗС сме публикували кореспонденцията с НАП относно поставени от Вас въпроси.

Отговорите на НАП може да откриете на сайта БЗС на следния адрес:

http://www.bzs.bg/site/index.php?option=com_content&task=view&id=996&Itemid=642


На сайта на БЗС е публикувана и Наредба Н – 18, в която са уредени сроковете за привеждане на дейността с новите изисквания за дистанционна връзка с НАП, която може да отриете чрез този лик:

http://www.bzs.bg/site/index.php?option=com_content&task=view&id=980&Itemid=123

 

! Ръководството на БЗС категорично заявява, че няма да толерира неспазването на счетоводните закони и всеки лекар по дентална медицина ще си понесе своите отговорности, свързани с това.

Подкатегории

.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.